juni 2022
M T W T F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Break Out presenteert cd

De stentor -26-8-2006 van onze correspondent 26 AUGUSTUS 2006 – VOORST – De presentatie van de eerste cd van popkoor Break Out is op 30 september tijdens de jubileumreceptie. De cd bevat zes nummers van het koor, deels begeleid door Sixfeet uit Voorst. Verder is er een nummer van musicalkoor Colours op de cd opgenomen. De link met dit Apeldoornse koor werd gelegd door Dirk Bouillon, die beide koren leidt. Joop Verhaar uit Oeken, ooit de eerste penningmeester na de oprichting in 1996 in Klein Amsterdam, komt ook aan bod. Zichzelf begeleidend op gitaar nam hij twee nummers op in de T3-studio te Gendringen. Tenslotte namen Guido van Heuvelen, Ben van Beek en Ben Wagenaar, samen Sixfeet vormend, twee eigen composities op. Marjolijn Bruggeman, koorlid van het eerste uur, is samen met Freek Wagenaar en Dick van Eykelenborg druk met het jubileum. ‘Anderhalve maand voor de presentatie staat de teller al op 427 verkochte cd’s. Dat overtreft de verwachtingen. Voorinschrijving op de cd is mogelijk bij ‏t Hoekje, Radstaake en Coop. Boogman te Voorst, de Pitstop en de Troefmarkt in Wilp en boekhandel Oonk, Albert Heijn en videotheek Hollywood in Twello.

_______________________________________________________________________________

Paardrijden in weiland is weer legaal in Voorst

door GERARD POTIJK 12 JULI 2006 – VOORST – Recreatief paardrijden in een weiland is niet langer een illegale bezigheid in Voorst. De gemeente had geen paardenbakken – beleid, maar heeft dat gerepareerd via een wijziging in het Bestemmingsplan Buitengebied. Uitgangspunt is dat paardenbakken geen overlast veroorzaken en niet midden in het weiland staan, om verrommeling te voorkomen. Het ontbreken van een paardenbakbeleid trad pijnlijk aan het licht toen Voorst daarover op de vingers werd getikt door de Raad van State in Den Haag. Aanleiding was een burenconflict in Klarenbeek over een paardenbak achter de woningen. De buren ondervonden overlast van het paardrijden en vroegen de gemeente om te handhaven. Na een gerechtelijke procedure bleek dat in geen enkel weiland mag worden paardgereden als daar een agrarische bestemming op ligt. Dat is bijna overal het geval. De gemeenteraad heeft dat nu gerepareerd. Ook gelden nu criteria voor het bouwen van een paardenbak: buren mogen er geen last van hebben dus gelden minimale afstanden om geluidsoverlast en zandhappen te voorkomen. Het mag ook weer geen rommeltje worden, door paardenbakken lukraak in een weiland toe te staan of dichtbij de bosrand. De criteria zijn afgeleid van landelijke richtlijnen. Wethouder Jan van Muijden (ruimtelijke ordening) kan ermee uit de voeten. Hij sluit niet uit dat de criteria worden aangepast zodra de richtlijnen veranderen die geen wettelijke status hebben, maar zijn bedoeld als een advies. Landelijk is het beleid op dat gebied ook nog niet uitgekristalliseerd. Alle fracties kunnen ermee leven, behalve de VVD die minder criteria wil en meer vrijheid voor het college om zelf per individueel geval invulling aan het beleid te geven

_________________________________________________________________________________

Partyschuur kost Voorst veel geld

Partyschuur kost Voorst veel geld door GERARD POTIJK 16 MEI 2006 – TWELLO/WILP – Verrassend en teleurstellend  , vindt wethouder Jan van Muijden de uitspraak van de Zutphense rechter dat de gemeente Voorst er voor moet zorgen dat Willy Gooiker zijn partyschuur in Wilp op slot draait. Van Muijden is er voorstander van om op het platteland alternatieve bronnen van inkomsten mogelijk te maken. De onlangs aangetreden wethouder, met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, zit op dezelfde lijn als zijn CDA-voorgangster Ank Oude Luttikhuis. Ook zij zocht naar mogelijkheden om de partyschuur aan de Holtweg open te houden. Dat was tegen de zin van het Bureau Eerlijke Mededinging, dat de partyschuur als oneerlijke concurrentie van de reguliere horeca ziet. Het BEM daagde de gemeente Voorst tot vijf keer toe voor de rechter om de partyschuur gesloten te krijgen. Op dit moment is het 1-0 voor het BEM  , constateert Van Muijden die zich nog aan het beraden is over de volgende stap van het college van B en W. Ik moet eerst met onze juridische adviseurs overleggen over de mogelijkheden die er zijn. Van Muijden laat weten dat er wel grenzen zijn aan het getouwtrek met het BEM over de partyschuur.  Dit gedoe kost ons als gemeente klauwen met geld. Je moet je afvragen of het zinvol is om op deze manier door te gaan. Ik heb geen zin om aan een dood paard te trekken. Van Muijden zou liever zien dat er landelijk iets wordt geregeld om dit soort nieuwe initiatieven op het platteland mogelijk te maken.  Er zijn meer gemeenten die met hetzelfde probleem kampen. Ik ben tegen oneerlijke concurrentie, maar voor mij staat ook vast dat wie bij Gooiker een feestje houdt dat sowieso niet in de reguliere horeca doet.  Dus dat bezwaar van concurrentie zie ik niet.

___________________________________________________________________________________

Station Empe herrijst op de oude plek

door GERARD POTIJK 6 MEI 2006 – VOORST – Alsof ze er op hebben gewacht, al die jaren, op de terugkeer van het station. De bomen langs de spoorbaan in Empe stonden er al toen daar het oude station verdween en ze staan er nog nu op ongeveer dezelfde plek een nieuw station verrijst. foto Ab Hakeboom De eerste fase van de bouw laat ProRail dit weekeinde samenvallen met werkzaamheden aan de spoorlijn op tal van plekken in de Stedendriehoek. Ook de overgang in de Rijksweg vlak buiten dorp Voorst wordt gerepareerd. Donderdagavond al werd de weg afgesloten om de oude rails er uit te breken.    We hebben het rechter en linkerspoor weer even hoog gelegd,   legt de opzichter uit die namens ProRail toezicht houdt op het werk. Het is nu vrijdag, halverwege de middag en de nieuwe spoorstaven liggen er al weer in. Ja, we liggen mooi op schema,   glundert de opzichter.   Als alles meezit gaat vanavond om elf uur het asfalt er weer in en kan de weg morgenvroeg weer open.   Volgens ProRail was de reparatie nodig vanwege het grote hoogteverschil tussen linker- en rechterspoor. Een passant beaamt dat:    Als je hard over de overweg reed met de auto, werd je zo’n beetje gelanceerd.   Maar er is nog een tweede reden volgens de opzichter (   Nee, geen naam in de krant ) om het spoor aan te pakken.    Om straks op het nieuwe perron makkelijk te kunnen in- en uitstappen moeten de rails aan de kant van het perron iets lager liggen. Daar zorgen we ook meteen voor.   Voor de bouw van het nieuwe NS station  beter gezegd: halte langs de spoorbaan  liggen de betonblokken voor de perrons al klaar. Aan de achterzijde wordt asfalt gelegd voor de weg die leidt naar de parkeerplaats. Behalve aan de Rijksweg bij dorp Voorst wordt dit weekeinde ook in Twello aan de weg gewerkt, aan de spoorwegovergangen in de Domineestraat en de Molenstraat. Voor de werkzaamheden aan de nieuwe treinhalte in Twello wordt de overweg in de Stationsstraat het hele weekeinde voor de helft afgesloten.

______________________________________________________________________________________

School Empe mag uitbreiden

door SANDRA OOSTERHOLT 5 MEI 2006 – EMPE – De leerlingen van obs J. H. Ising in Empe krijgen een groter klaslokaal. De school wordt uitgebreid met 25 vierkante meter. Daarnaast verbouwt de school een berging tot spreekkamer en wordt de buitenberging vernieuwd. De overheid betaalt deze verbouwingen omdat de Isingsschool dit jaar in aanmerking komt voor een extra investering via het gemeentelijke project Lokaal maatwerk. Het project Lokaal maatwerk is drie jaar geleden in de gemeente Brummen gestart met geld van het rijk. Jaarlijks komen enkele scholen in aanmerking om een extra investering te doen in onderwijskundige vernieuwingen of huisvestingswijzigingen. De Isingsschool in Empe heeft gekozen voor het vernieuwen van een buitenberging, het creëren van een spreekkamer en het uitbreiden van een klaslokaal van de onderbouw. Computers Door het verplaatsen van de buitenpui van het lokaal kan beter ICT-onderwijs gegeven worden aan de onderbouw. Als het lokaal groter is, kunnen de computers die nu in de gang staan in de klas komen. Hierdoor verbetert ook de vluchtroute in geval van brand . De tafels met computers versmallen nu de gang. Bovendien is er geen direct toezicht vanuit de klas mogelijk. Voor de uitbreiding van het klaslokaal met 25 vierkante meter geeft de gemeente vrijstelling. Volgens het huidige bestemmingsplan mag de school niet vergroot worden. De gemeente is nog bezig met een herziening van het bestemmingsplan. Empe is pas in 2007 aan de beurt, maar zolang wil de gemeente het bouwplan niet laten liggen. Omdat de uitbreiding van beperkte omvang is, de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd en er een veiligere situatie ontstaat door de computers te verplaatsen, verleent de gemeente vrijstelling. Wanneer het lokaal verbouwd wordt, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de duur van de procedures.

_________________________________________________________________________________________

BEM en Voorst in loopgraven over partyschuur

BEM en Voorst in loopgraven over partyschuur Door GERARD POTIJK 28 APRIL 2006 – WILP/ZUTPHEN – De strijd van het BEM tegen de partyschuur van Willy Gooiker en tegen de gemeente Voorst omdat die weigert de schuur op slot te draaien, krijgt het karakter van een loopgravenoorlog. Eergisteren troffen beide partijen elkaar voor de vijfde keer voor de rechter in Zutphen en bleken de standpunten even onverzoenlijk als voorheen. De gemeente vindt nog steeds dat er niets kwaads schuilt in de bijverdienste die Gooiker, veehouder in Wilp met zijn partyschuur verdient. Hij verhuurt de schuur voor feesten en partijen, zo ‘n vijftig keer per jaar. Gooiker beschikt over een horecavergunning en sinds kort zijn de activiteiten in zijn schuur ook niet meer strijdig met het bestemmingsplan. Daar zorgde het college van B en W van Voorst onlangs voor door een zogeheten binnenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan verleende. Dat betekent dat Gooiker de door het BEM gewraakte partyschuur nu ook mag benutten voor andere dan agrarische doeleinden. Arjan Hogervorst, die optrad namens het BEM (Bureau Eerlijke mededingen) had geen goed woord over voor de houding van de gemeente. En hoe die via slinkse omwegen Gooiker de hand boven het hoofd houdt. Het probleem voor Hogervorst is dat hij moet aantonen dat wat Gooiker doet, illegaal is. En dat hij daarna de gemeente, als toezichthoudende instantie zover moet zien te krijgen dat deze de schuur op slot draait. Maar met onwillige honden is het moeilijk hazen vangen, waardoor de kwestie Gooiker in een loopgravenoorlog ontaardde. Al scoorde Hogervorst de laatste keer voor de rechter wel een punt toen deze oordeelde dat Gooikers activiteiten in een agrarisch gebied niet strookten met de vrijstelling die de gemeente had verleend. Dat gat heeft de gemeente nu weer gerepareerd. Waar het BEM inmiddels weer bezwaar tegen heeft gemaakt en waar de rechter zich binnenkort weer over gaat buigen. Als tweede pijl op de boog stelt het BEM dat de gemeente Gooiker zijn horecavergunning moet afpakken omdat hij niet voldoet aan de regels die de Drank- en Horecawet stelt. Gooiker verklaarde namelijk dat hij niet bij elk feestje in de schuur aanwezig is. Dat is nu juist wel een vereiste voor een café houder. Deze week ging het om de vraag of wat Gooiker in zijn partyschuur doet zo bezijden de regels is dat de gemeente onverhoopt moet ingrijpen. Uitspraak over twee weken.

______________________________________________________________________________________

KRO filmploeg in Klein-Amsterdam

Pubers leven een week lang in een huis van een andere familie. Grote vraag is hoe pubers reageren op een totaal andere leefomgeving. Hoe reageren ze op de nieuwe ouders? De nieuwe vrienden? En de regels van het huis?. In deze aflevering ruilt de wereldse Karlijn Hupkes uit Voorst vijf dagen met het leven van de volkse Ilona Vissers uit Breda. Karlijn, die woont in een alternatieve zorgboerderij in het Gelderse Voorst, gaat naar een rijtjeshuis in een kneuterige volksbuurt in Breda. Weg van haar ruimdenkende ouders en haar drie zussen. In Breda geldt het credo ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Ilona verruilt Breda voor het platteland in Voorst. Op de boerderij in Voorst is juist niets te gek: alles moet in het werk worden gesteld om de wereld en het leven te ontdekken.

____________________________________________________________________________________

Voorst pakt partyschuur aan

19 JANUARI 2006 – VOORST – De familie Korenblek moet haar partyschuur aan de Gravenstraat in Voorst binnen zes weken op slot draaien. Zo niet dan doet de gemeente dat. Korenblek heeft deze week de aanzegging tot bestuursdwang ontvangen. In een reactie laat hij weten zich niet neer te leggen bij het bevel om te sluiten. Korenblek heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit van B en W om bestuursdwang toe te passen. De aanzegging van bestuursdwang volgt op eerdere pogingen van B en W om een eind te maken aan de (buurt)feesten in de partyschuur Diederik. Volgens B en W laat het bestemmingsplan die activiteiten niet toe. Ook ontbreekt de noodzakelijke milieuvergunning en een drank- en horecavergunning. Ook als het gaat om besloten feestjes waarbij feestgangers hun eigen alcoholische dranken meebrengen, worden de regels overtreden, stelt het college van B en W. Korenblek is al een poos bezig om alle benodigde vergunningen te regelen.

_____________________________________________________________________________________